Soi cầu XSTTH - Soi cầu Thừa Thiên Huế - Soi cầu xổ số Thừa Thiên Huế

Hôm nay: Thứ sáu, ngày 08/12/2023
Soi cầu Thừa Thiên Huế
*Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng. Bấm xem số cầu cho từng bộ số để xem thêm.
Đầu 0
000 lần
010 lần
020 lần
030 lần
040 lần
050 lần
060 lần
070 lần
080 lần
090 lần
Đầu 1
100 lần
110 lần
120 lần
130 lần
140 lần
150 lần
160 lần
170 lần
180 lần
190 lần
Đầu 2
200 lần
210 lần
220 lần
230 lần
240 lần
250 lần
260 lần
270 lần
280 lần
290 lần
Đầu 3
300 lần
310 lần
320 lần
330 lần
340 lần
350 lần
360 lần
370 lần
380 lần
390 lần
Đầu 4
400 lần
410 lần
420 lần
430 lần
440 lần
450 lần
460 lần
470 lần
480 lần
490 lần
Đầu 5
500 lần
510 lần
520 lần
530 lần
540 lần
550 lần
560 lần
570 lần
580 lần
590 lần
Đầu 6
600 lần
610 lần
620 lần
630 lần
640 lần
650 lần
660 lần
670 lần
680 lần
690 lần
Đầu 7
700 lần
710 lần
720 lần
730 lần
740 lần
750 lần
760 lần
770 lần
780 lần
790 lần
Đầu 8
800 lần
810 lần
820 lần
830 lần
840 lần
850 lần
860 lần
870 lần
880 lần
890 lần
Đầu 9
900 lần
910 lần
920 lần
930 lần
940 lần
950 lần
960 lần
970 lần
980 lần
990 lần
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 04/12/2023
ĐB 4 1 6 5 9 3
G1 4 4 7 9 9
G2 3 7 5 7 3
G3 1 3 5 9 7 2 9 6 8 0
G4 0 5 3 1 2 5 5 3 0 4 1 7 5 8 7 8 2 1 5 2 0 7 1 1 0 6 0 8 5 3 6 8 3 2 8
G5 1 3 9 5
G6 9 2 0 8 1 7 1 2 8 5 9 1
G7 5 5 8
G8 6 5
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 03/12/2023
ĐB 0 8 1 8 0 6
G1 9 8 7 9 2
G2 3 5 7 7 0
G3 7 6 7 1 5 1 2 3 4 0
G4 2 6 3 5 4 7 2 3 8 8 2 0 9 6 9 5 3 0 8 4 4 2 8 8 9 8 6 2 6 4 4 5 0 6 0
G5 4 0 9 1
G6 5 4 0 9 4 7 2 2 4 0 6 6
G7 8 5 2
G8 7 1
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 27/11/2023
ĐB 5 3 3 6 0 9
G1 2 7 1 3 2
G2 0 7 6 9 3
G3 7 0 4 3 2 5 6 3 4 6
G4 1 6 0 8 8 6 1 1 6 4 5 5 9 3 6 8 3 9 1 8 0 3 2 7 0 3 8 0 2 5 4 7 8 9 8
G5 1 7 5 3
G6 2 1 7 3 0 3 2 4 6 0 3 7
G7 6 2 7
G8 3 2
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 26/11/2023
ĐB 7 6 1 4 3 4
G1 5 7 6 8 4
G2 5 7 7 4 7
G3 8 1 8 2 9 8 6 5 8 0
G4 1 9 9 9 5 7 4 2 5 1 5 6 2 5 8 6 5 2 6 5 8 3 2 8 9 1 6 6 1 9 6 9 3 2 4
G5 9 3 1 7
G6 7 4 0 0 3 3 9 1 6 4 0 5
G7 5 2 9
G8 2 2
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 20/11/2023
ĐB 9 6 8 5 2 7
G1 2 2 9 7 7
G2 4 6 8 5 2
G3 9 9 9 3 6 4 0 6 6 9
G4 8 1 3 1 9 4 2 8 3 2 3 4 5 0 1 7 0 9 7 9 1 9 1 2 7 4 6 7 9 1 0 3 3 8 6
G5 4 1 2 4
G6 6 6 8 9 9 7 9 4 2 2 7 0
G7 3 5 7
G8 7 1
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 19/11/2023
ĐB 2 0 8 7 6 3
G1 0 1 3 0 6
G2 3 1 2 9 6
G3 4 9 0 7 1 0 2 8 9 8
G4 7 9 9 6 1 7 3 7 6 2 0 1 4 7 9 8 4 7 9 3 5 5 4 3 6 3 9 0 4 0 8 4 2 4 8
G5 3 5 1 4
G6 1 8 8 8 3 3 3 5 7 0 9 0
G7 1 8 9
G8 4 1
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 13/11/2023
ĐB 1 8 3 2 7 5
G1 3 4 5 2 9
G2 2 1 8 1 2
G3 5 6 1 1 3 4 5 6 4 1
G4 8 9 2 7 1 0 4 3 3 4 7 4 0 4 5 4 5 1 5 3 7 4 2 9 1 6 9 8 3 9 2 9 0 8 1
G5 8 6 9 8
G6 2 9 1 3 5 8 1 9 2 3 8 5
G7 6 6 0
G8 6 1
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 12/11/2023
ĐB 8 2 1 2 9 5
G1 6 8 7 1 7
G2 7 4 6 3 3
G3 8 2 0 4 0 5 2 7 0 1
G4 1 3 4 2 0 9 8 7 7 7 9 1 6 1 0 8 9 8 0 4 3 9 2 8 2 7 4 4 8 7 6 3 5 1 0
G5 2 3 6 1
G6 3 2 0 3 2 1 0 3 1 6 3 3
G7 4 1 8
G8 3 5
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 06/11/2023
ĐB 4 5 1 9 7 4
G1 1 6 2 1 4
G2 0 9 1 2 8
G3 4 4 2 4 9 8 2 0 0 3
G4 9 1 2 6 4 3 5 9 0 8 1 5 6 5 6 1 6 9 9 1 4 4 0 8 1 7 8 4 5 0 3 5 1 9 8
G5 0 4 2 5
G6 8 3 3 9 2 0 9 0 5 3 0 2
G7 2 7 7
G8 3 9
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 05/11/2023
ĐB 8 0 2 9 1 3
G1 8 3 7 7 8
G2 4 9 8 0 6
G3 5 7 0 2 3 8 9 3 0 2
G4 2 3 8 7 6 3 3 0 2 4 9 6 8 4 4 3 0 7 1 6 2 6 7 3 0 1 2 3 7 4 9 2 7 6 3
G5 5 3 6 3
G6 7 3 1 8 8 2 3 8 5 6 3 3
G7 7 9 1
G8 1 5
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 30/10/2023
ĐB 5 3 6 5 3 2
G1 5 5 0 6 9
G2 7 1 4 3 3
G3 1 1 4 2 3 6 5 9 9 0
G4 7 3 5 3 2 6 4 6 1 2 4 3 3 9 9 1 6 1 2 5 9 9 5 2 6 7 5 5 6 9 2 2 9 3 3
G5 1 8 9 0
G6 8 8 9 3 8 8 9 7 3 7 0 1
G7 5 1 8
G8 2 8
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 29/10/2023
ĐB 5 9 5 6 9 3
G1 5 0 3 0 5
G2 7 2 2 4 8
G3 8 9 3 9 3 6 7 0 3 4
G4 8 8 9 7 8 1 7 9 8 0 1 6 9 7 7 1 4 6 4 2 1 9 3 2 2 3 3 0 7 6 6 7 2 5 5
G5 1 8 2 1
G6 7 6 6 1 9 3 9 8 1 3 9 7
G7 3 2 9
G8 5 4
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 23/10/2023
ĐB 0 2 2 2 8 7
G1 2 9 3 1 8
G2 5 7 1 6 2
G3 3 2 6 0 9 9 3 2 3 5
G4 1 1 2 7 9 5 7 6 4 6 0 1 6 1 5 6 2 5 6 1 2 9 6 1 2 0 2 3 6 5 6 7 8 1 9
G5 5 6 2 5
G6 8 5 6 8 8 2 7 9 1 0 9 9
G7 6 3 5
G8 1 6
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 22/10/2023
ĐB 2 9 9 8 0 7
G1 4 6 6 4 8
G2 9 3 9 4 8
G3 6 8 0 1 0 4 8 6 2 6
G4 6 2 4 1 0 0 2 5 9 7 3 5 9 4 0 7 0 0 7 2 6 2 3 5 8 0 3 4 1 0 4 0 3 8 8
G5 5 0 5 8
G6 4 7 0 2 9 2 2 8 9 2 4 9
G7 8 9 9
G8 4 0
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 16/10/2023
ĐB 7 8 4 9 4 5
G1 2 1 4 1 6
G2 7 5 5 9 1
G3 0 7 1 5 0 7 3 0 7 1
G4 9 9 5 1 1 1 3 6 9 3 7 8 1 3 8 6 4 9 0 0 7 4 9 7 5 9 8 6 8 8 0 9 5 4 2
G5 4 6 2 6
G6 0 6 9 0 5 4 0 1 6 5 4 4
G7 8 0 2
G8 0 8
Cầu lô đẹp nhất ngày 08/12/2023
73,37
16,61
43,34
78,87
15,51
46,64
79,97
56,65
12,21
40,04
Cầu đặc biệt đẹp ngày 08/12/2023
21,12
18,81
72,27
43,34
91,19
93,39
32,23
29,92
95,59
14,41
Backtotop
surfLocaLsbarceLoneta bLuetoothagainstbush Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất Thế giới game Tựa game mới nhất Các thể loại game online Top game hot nhất 2023 Top game casino online Tựa game phổ biến nhất Game casino hot nhất Game ưa chuộng nhất Các game phổ biến nhất Game hay nhất thời đại sastreriaLuisvicente rodinnecentrumkLadno seorankingspeciaList confederatecatahouLas forgetmenotportraits premiersportsfencing LuxurymotherandchiLd intrepidusstageschooL ecoLedevoiLesansoucy ecstaticdancewageningen preserveatspearscreek cycLehighLandperthshire racmotorsportspubLishing tabbyfabricandstudio sriLankanhoLidaypackages americanreaLtydeveLopment tokobungadijakartatimur thibauLtgaetandubroca tokobungadijakartaseLatan tropicaLbLissboutiqueLLc comparadordeobrasyreformas